Cliëntenraad

Cliëntenraad

De Looborch kent een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad is er voor de cliënten en behartigt hun belangen voor onder meer:

- maaltijdvoorziening
- veiligheid, gezondheid en hygiëne
- kwaliteit van de zorg en dienstverlening
- recreatiemogelijkheden en ontspanning
- huisregels
- geestelijke verzorging
- lokale nieuw- en verbouwplannen

Voor de eerste zes onderwerpen hebben de cliëntenraden verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat het locatiemanagement niet zomaar een besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad. De raad vergadert gemiddeld één keer per twee maanden met de wijk/locatiemanager. Vanuit elke lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad, die de belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim behartigt.

Naam: mevrouw M. van Mourik-Landzaat
Functie: voorzitter
Lid sinds: 08-09-2009

Naam: mevrouw H. Richel-Krooshof
Functie: lid
Lid sinds: 30-10-2017

Naam: de heer W. van den Elskamp
Functie: lid
Lid sinds: 18-01-2016

Naam: de heer J.A. van Dieten
Functie: lid
Lid sinds: 07-09-2015

Naam: de heer P.J. Middelkoop
Functie: lid
Lid sinds: 18-01-2016

Naam: mevrouw M.L.E.G. Receveur
Functie: lid
Lid sinds: 09-04-2018