Naar hoofdinhoud

Activiteiten

Activiteiten vormen onlosmakelijk met de verzorgenden, de geestelijk verzorger en de facilitaire dienst, het welzijn van onze bewoners. Samen willen we de bewoners een thuis bieden waar zij zich naar behoefte kunnen ontspannen en blijvend gestimuleerd en geactiveerd worden in het dagelijkse leven. We vormen een gemeenschap waarbij iedereen uitgedaagd wordt datgene te bieden waardoor er over en weer een gevoel van thuiszijn ervaren wordt. Bij de activiteiten is er volop hulp van enthousiaste vrijwilligers.

We kijken en denken actief mee met de bewoners in hun leven van alle dag bij De Looborch en geven zo vorm aan een veilige en geborgen setting.

Voorbeelden van vaste activiteiten:
• Spel-, beweeg- en bakmiddag        
• Geheugentraining
• Vrouwensociëteit
• Mannengespreksgroep
• Verhalengroep
• Wandelclub
• Schilderclub
• Samen zingen
• Biljarten