img

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

De cliëntenraad van De Looborch is dringend op zoek naar nieuwe leden.

De cliëntenraad mag de belangen behartigen van cliënten:
bewoners van De Looborch die zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen AWBZ). Daarom zou het fijn zijn als onze raad wordt aangevuld met een Wlz-bewoner van De Looborch of een contactpersoon van een Wlz-bewoner.
We vergaderen één keer per twee maanden op maandagochtend.

Heeft u interesse? Wilt u meer informatie?
Wij vertellen u er graag meer over. U kunt contact opnemen met de voorzitter, Marian van Mourik, telefoon: 06 29 06 54 99. U kunt ook een e-mail sturen naar: marianvanmourik@hotmail.com