Naar hoofdinhoud

Dagbegeleiding

Dagbegeleiding biedt oplossingen voor 55-plusser om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in uw eigen, vertrouwde omgeving. Bijvoorbeeld bij een lichamelijke beperking of bij vergeetachtigheid, waardoor u op hulp van anderen bent aangewezen. U ontmoet andere senioren die in dezelfde situatie verkeren. Dagbegeleiding kan de partner of familie/mantelzorger ontlasten en opname in een zorgcentrum of verpleeghuis uitstellen.

Ons uitgangspunt is dat iedereen uniek is. Daarom stellen we samen met u een individueel zorgleefplan op om vraaggericht zorg te bieden. Dagbegeleiding biedt structuur aan de dag. Door gerichte activiteiten worden uw lichamelijke functies gestimuleerd en/of behouden en wordt achteruitgang tegengehouden. Op de dagbegeleiding zorgen we tijdens een aantal afgesproken dagen of dagdelen in de week voor ondersteuning bij en stimuerling van activiteiten. Hierdoor kunt u weer beter gaan functioneren zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Dagbegeleiding voor ouderen wordt aangeboden in kleine groepen. Op de dagbegeleiding kunt u deelnemen aan groepsactiviteiten, maar u kunt er ook voor kiezen zelf iets te doen. Er zijn vaste momenten voor het gezamenlijk koffie/thee drinken en het gebruiken van de warme maaltijd. Gedurende de dag zijn er ervaren en betrokken medewerkers aanwezig.

Wij bieden activiteiten als:
• Geheugentraining
• Beweging
• Creatief bezig zijn
• Koken en bakken
• Cultuur

Dagprogramma:
10.00 uur - Ontvangst deelnemers met koffie/thee
10.30 uur - Ochtendactiviteit
11.45 uur - Drinken van bouillon met aanlsuitend warme maaltijd
12.45 uur - Ontspanningsmoment: tijd om te rusten, wandelen
14.00 uur - Middagactiviteit
15.30 uur - Afsluiting van de dag / deelnemers gaan met gepast vervoer weer naar huis

Kennismaking
Natuurlijk bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen op de locaties dagbegeleiding en kennis te maken met de begeleiders en deelnemers, als u twijfelt of het iets voor u is. We vragen u wel om even telefonisch een afspraak te maken.

Locaties
Het Binnenhof (Zeist-Noord)
Wijkservicepunt Noord 
Johan van Oldenbarneveltlaan 119
3705 HD  Zeist
Tel. 06 83 27 74 64
Openingsdagen: maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag

Financiën
Naast het bekostigen van uw deelname aan de dagbegeleiding, zal er incidenteel een bijdrage worden gevraagd bij bijvoorbeeld creatieve activiteiten zoals bloemschikken of een uitstapje, hier bent u zelf vrij in om aan deel te nemen.
• Vanuit een indicatie
- WMO
U kunt een indicatie aanvragen via de WMO van uw gemeente. Zodra is vastgesteld dat u recht heeft op dagbegeleiding, zal er automatisch vanuit Zorggroep Charim contact met u worden opgenomen. Tijdens een intakegesprek wordt bekeken waar, wanneer en hoeveel dagdelen u kunt deelnemen.
- WLZ (overbruggingszorg)

Als u gebruik maakt van een indicatie wordt er voor deelname aan de dagbegeleiding een eigen bijdrage gevraagd. Hoeveel u moet betalen hangt onder andere af van uw inkomen. Meer informatie vindt u op de website van het CAK (www.hetcak.nl)

Aanvullend zorgaanbod
Aanvullend aan Dagbegeleiding
• Uw eigen thuiszorg ondersteunend bij dagbegeleiding (sondevoeding, wondverzorging, hulp bij toiletgang, medicatie)
• Wijkgerelateerde voorziening, afhankelijk van de locatie.

Voor meer informatie (voor professionals) download u bijgevoegd document.

Downloads

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht