Naar hoofdinhoud

Geestelijke verzorging

Wij bieden de bewoners van De Looborch geestelijke verzorging vanuit een protestants-christelijke visie.
De geestelijk verzorger wordt ondersteund door pastorale vrijwilligers. Als de bewoners lid zijn van een kerk of geloofsgemeenschap, dan wordt de geestelijke verzorging in onderling overleg afgestemd. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd, zoals gespreksgroepen en Bijbelkringen. Op de afdeling kleinschalig wonen is elke maandag een weekopening. Deze activiteiten worden aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrief van De Looborch of via de posters in de liften en op de gangen.

Kerkdiensten
Iedere zondag is er om 10.30 uur een viering op het Looplein. Deze diensten zijn oecumenisch van aard. Iedereen is welkom, ook familie of vrienden. Na afloop is het mogelijk om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee. Er zijn vrijwilligers die bewoners kunnen ophalen en weer terugbrengen naar hun appartement.
Bewoners kunnen ook via de televisie in hun appartement de kerkdienst vanuit de naastgelegen Oosterkerk volgen. Deze zondagdienst begint om 10.00 uur en gaat uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Wanneer bewoners een kerkdienst willen volgen via een kerktelefoonaansluiting, dan kunnen zij dit regelen bij hun eigen kerkelijke gemeente. De kosten komen voor eigen rekening.

Herdenkingsbijeenkomst
In De Looborch worden we regelmatig geconfronteerd met het overlijden van één van onze (mede)bewoners. De ervaring heeft geleerd dat het voor bewoners, nabestaanden en andere betrokkenen goed doet om stil te staan bij de betekenis die deze overleden bewoners hadden. Daarom houden we ieder jaar, in de week voor Eeuwigheidszondag – de zondag waarop in veel protestantse kerken overleden gemeenteleden worden herdacht – een herdenkingsbijeenkomst.
In deze bijeenkomst, die een open, oecumenisch karakter heeft, noemen wij de namen van de mensen die het afgelopen jaar in De Looborch zijn overleden. We steken kaarsen aan, zingen en luisteren naar muziek en een persoonlijk woord.